Kamera Crikvenice, pobřeží

Kamera Crikvenice, pobřeží

Webová on-line kamera z Crikvenice nabízí pohled na přístaviště oblíbeného turistického letoviska.

Webová kamera Crikvenice, centrum

Crikvenica se nachází v Kvarnerském zálivu nedaleko Rijeky. Město je oblíbené kvůli svým krásným plážím, ale je také proslavené díky lázeňství. Nachází se zde mnoho hotelů a sanatorií.
Na záběru webové kamery si můžete prohlédnout místní přístaviště, které je využívané nejen pro turistické lodě, ale také pro rybářské lodě, které poskytují obživu místním obyvatelům.

On-line kamera Crikvenice, centrum a pobřeží