Kamera Doksany počasí

Kamera Doksany počasí

Na záběru on-line webové kamery Doksany počasí si můžete prohlédnout pohled na obec směrem od klimatologické observatoře. Na záběru webové kamery Doksany počasí lze spatřit i areál premonstrátského kláštera.

Webová kamera Doksany počasí

Webová on-line kamera Doksany počasí přináší aktuální údaje o teplotě a vlhkosti z místní klimatologické observatoře. Doksany se nachází v Ústecké kraji v okrese Litoměřice. Nejvýznamnější památkou obce je premonstrátský klášter s kostelem a kryptou v románském slohu.

On-line webkameru Doksany počasí provozuje Český hydrometeorologický ústav.

On-line kamera Doksany počasí