Kamera Prostějov východ

Webová on-line kamera Prostějov východ nabízí pohled na náměstí Tomáše Garrigue Masaryka z východní strany. Webkamera Protějov východ je umístěna na věži Magistrátu města Prostějova na západní straně náměstí.

Webová kamera Prostějov východ

Prostějov leží v Olomouckém kraji zhruba 15 km jihozápadně od Olomouce. Může se pochlubit centrem se zachovalou starou zástavbou, které je od roku 1990 městskou památkovou rezervací. Na záběru webové kamery Prostějov východ můžete spatřit nejen vzorně udržovanou zeleň uprostřed náměstí, ale také budovu Muzea a galerie v bývalé radnici. Budova, ve které muzeum sídlí je původně renesanční, ale poté barokně přebudované. Je na seznamu nemovitých kulturních památek České republiky.

V pozadí lze na záběru webové on-line kamery Prostějov východ spatřit Kostel Povýšení sv. Kříže, který je jednou z dominant města.

On-line webkamera Prostějov pohled východním směrem

ZOBRAZIT KAMERU

© WebKamera.cz