Kamera Svatý Jan u Sedlčan potok

Kamera Svatý Jan u Sedlčan potok

Na záběru webové kamery Svatý Jan u Sedlčan si můžete prohlédnout potok Brzina. Kamera potok Brzina je umístěná nad místem, kde se nachází tzv. limnigraf, který snímá aktuální úroveň hladiny.

Webová kamera Svatý Jan u Sedlčan potok

Potok či říčka Brzina protéká Středočeským krajem i nedaleko obce Svatý Jan u Sedlčan. Celková délka vodního toku je 27,3 km. Na záběru webové kamery Svatý Jan u Sedlčan potok si můžete prohlédnout místo, kde dochází k měření vodní hladiny pomocí limnigrafu. Údaje o výšce hladiny i o aktuálním počasí najdete v pravém horním rohu záběru kamery potok Brzina.

Limnigrafické stanice na vodních tocích upozorňuje na zvednutí hladiny například při přívalových srážkách nebo při povodních. tzv. vodočetná lať pak slouží ke kontrole a kalibraci limnigrafu.

On-line webkamera Svatý Jan u Sedlčan potok