Kamera Tanvald centrum

Kamera Tanvald centrum

Pomocí webové kamery Tanvald centrum si můžete prohlédnout centrum, kde  má v budoucnosti vzniknout náměstí, které Tanvald v současnosti postrádá.

Webová kamera Tanvald centrum

Tanvald se nachází v okrese Jablonec nad Nisou v Libereckém kraji. Jde o město s bohatou průmyslovou historií. Z důvodu toho, že šlo původně o vesnici, která se rozšiřovala až do dnešních rozměrů, chybí Tanvaldu náměstí. Za přirozené centrum je považováno prostranství před kinem Járy Cimrmana, které je na druhé straně ohraničené řekou Černá Desná a bývalou textilkou Seba.

V současné době probíhá architektonická soutěž, která má náměstí v Tanvladu zútulnit a dát mu moderní a současnou tvář. Pomocí webové kamery Tanvald centrum můžete sledovat, jaká je aktuální situace.

On-line webkamera Tanvald