Kamera Ústí nad Orlicí náměstí

Kamera Ústí nad Orlicí náměstí

Na záběru webová kamery z Mírového náměstí v Ústí nad Orlicí si můžete prohlédnout malebné měšťanské domky s podloubím, které jsou v současnosti státem chráněnou památkou.

Webová kamera Ústí nad Orlicí Mírové náměstí

On-line webová kamera Ústí nad Orlicí Mírové náměstí přináší pohled do samotného centra města. Mírové náměstí si po několik století uchovalo svůj pravidelný čtvercový půdorys, který náměstí mělo již od 2. poloviny 13. století. V 18. století pak začaly původní dřevěné domky nahrazovat budovy zděné zejména v klasicistním či barokním stylu.

Dominantou náměstí je pak sloup se sochou Panny Marie, který byl vztyčen v roce 1739. V pravém horním rohu náměstí si pak na záběru webové kamery Ústí nad Orlicí Mírové náměstí můžete prohlédnout věž radnice.

On-line webkamera Ústí nad Orlicí Mírové náměstí