Kamera Vyšší Brod Vltava

Kamera Vyšší Brod Vltava

On-line webkamera Vyšší Brod nabízí pohled na řeku Vltavu, která nejjižnějším městem ČR protéká. Město Vyšší Brod je atraktivním cílem nejen díky řece, ale také díky klášteru a zachovalému historickému jádru.

Webová kamera Vyšší Brod Vltava

Podívejte se pomocí on-line webové kamery Vyšší Brod Vltava na začátek trasy jedné z nejnavštěvovanějších vodáckých tras u nás. Řeka Vltava, která Vyšším Brodem protéká má ve Vyšším Brodě díky vodní nádrži Lipno stále dostatek vody a je splavná po velkou část roku.

Vyšší Brod se nachází v nejvýchodnějším cípu Šumavy a je nejjižnějším městem v ČR. Ročně ho nejen kvůli Vltavě, ale i překrásnému cisterciáckému klášteru navštíví tisíce turistů.

Záběr webové on-line kamery Vyšší Brod Vltava se automaticky aktualizuje každou minutu.

On-line webkamera Vyšší Brod Vltava