Kamera Annenský vrch kostel

Kamera Annenský vrch kostel

Díky webovým kamerám Annenský vrch si můžete nerušeně vychutnat záběry do širokého a dalekého okolí obce Andělská hora nedaleko Bruntálu.

Webová kamera Annenský vrch

Kostel Sv. Anny na vrcholu kopce Annaberg je místem s pohnutou historií. Jde o jedno z nejvýznamějších poutních míst Slezska, které získalo alespoň část své zašlé slávy až v  nedávné minulosti.

Původní dřevěná kaple zasvěcená sv. Anně stávala pod Annenským návrším a byla vystavěna v roce 1696. Davům poutníků, který sem proudili se poklonil oltářnímu obrazu sv. Anny, ale po čase přestala dřevěná budova stačit, a proto byl mezi lety 1767 – 1770 vystavěn na vrcholu kopce kamenný kostel.

Obliba poutí v průběhu let opadala a v roce 1970 byly poutě dokonce zakázány. Od té doby byl kostel ponechán svému osudu a bezútěšně chátral až do roku 2002. I přes jeho tristní stav, byla tradice poutí částečně obnovena.

V letech 2009/2010 proběhla rozsáhlá rekonstrukce včetně restaurace varhan a poškozených obrazů. V současné době se kostel opět skví novotou a láká k návštěvě poutního ze širokého okolí.

Kamery na kostele sv. Anny přináší pohled na východní a jihovýchodní stranu. Na východě se nachází oblíbené lyžařské středisko Annaberg, na jihovýchodě si lze prohlédnout obce Andělská hora, Velká hora a v dáli i okresní město Bruntál.

On-line webkamera Annenský vrch, kostel

Jihovýchod

Východ