Kamera Brno hvězdárna

Kamera Brno hvězdárna

Kamera na kopuli velkého planetária v Brně zaměřená na vybranou část Brna, kde kameře leží Brno jako na dlani.

WebKamera Brno hvězdárna

Na kameře je vidět aktuální počasí v Brně a celkově je tato webkamera připevněná na Brněnské hvězdárně vhodná pro sledování Brna spíše z idilického než hektického pohledu. Posuďte sami a podívejte se na aktuální kameru Brno hvězdárna.

Online Web Kamera Brno hvězdárna