Kamera Hejnice klášter

Podívejte se pomocí webové kamery Hejnice klášter na malebnou siluetu jedné z dominant Jizerských hor. Klášter Hejnice je místem, kde se prý dějí zázraky.

Webová kamera Hejnice klášter

Františkánský klášter v Hejnicích patří k nejvýznamějším poutním místům v severních Čechách. Klášter vznikl v roce 1692 podle návrhů česko-italského architekta Marco Antonia Canevale. Klášter rozšířil zázemí kostela, který na místě stál již od roku 1364. Františkánští mniši se starali o poutníky a udržovali kostel.

Za komunismu sloužil klášter jako internační místo pro mnichy a v 70. letech 20. století byl v naprosto katastrofálním stavu. Záchrana pro vzácnou stavbu přišla až v roce 1990. V současnosti je znovu vyhledávaným poutním místem a funguje zde Mezinárodní centrum obnovy (od roku 2020 s novým názvem Klášter Hejnice – vzdělávací, konferenční a poutní dům.

Webová kamera Hejnice snímá prostranství před bazilikou Navštívení Panny Marie, samotný chrám a část klášterních budov.

On-line webkamera klášter Hejnice