Kamera Hojná Voda zvonice

Kamera Hojná Voda zvonice

Pomocí webové on-line kamery Hojná Voda Zvonice si můžete prohlédnout pohled do údolí a do překrásných lesů Novohradských hor.

Webová kamera Hojná voda zvonice

Hojná Voda je obec v Novohradských horách. Je součástí větší obce Horní Stropnice. Nachází se v poměrně velké nadmořské výšce a je součástí přírodního parku Novohradské hory.

Původní název obce byla hojivá voda, což souvisí s místními léčivými prameny. V místě vznikl kostel, ke kterému se chodily poutě. Ty ovšem po dostavění barokního kostela v nedaleké Dobré Vodě ustaly a po odsunu Němců byl kostel zbořen.

Webová kamera Zvonice Hojná Voda je umístěná na budově zvonice ze 16. století. Zabírá pohled do údolí.

On-line kamera hojná voda kostel