Kamera Nové Hrady počasí

Kamera Nové Hrady počasí

Na záběru webové on-line kamery Nové Hrady počasí lze spatřit prostranství před místním zámkem a věž nedalekého kláštera. Kamera Nové Hrady přináší také informace o  aktuálním počasí.

Webová kamera Nové Hrady počasí

Podle záběru webové on-line kamery Nové Hrady můžete snadno zjistit, jaké aktuálně v městě nedaleko Českých Budějovic panuje počasí. Kamera Nové Hrady je umístěná na budově zámku, který je v současné době ve správě Ústavu Nanobiologie a Strukturní Biologie CVGZ Akademie věd České Republiky. Zámek ale není jedinou památkou města Nové Hrady. O zajímavá místa se zde zasloužil šlechtický rod Buquyů. Na záběru webové on-line kamery Nové Hrady lze spatřit věž nedalekého kláštera a dále v mstě se pak nachází šlechtický palác a Státní hrad Nové Hrady.

Příjemnou procházku pak nabízí rozsáhlý park Terčino údolí.

On-line webkamera Nové Hrady počasí