Kamera Knížecí Pláně

Kamera Knížecí Pláně

Díky záběrům webové kamery Knížecí Pláně se můžete vydat alespoň na dálku po stopách historie zaniklé šumavské vesnice Knížecí Pláně.

Webová kamera Knížecí Pláně

Knížecí Pláně jsou dnes již pouze pozůstatkem sklářské osady, které zde vznikla v 18. století. Do dnešních dnů se zachovaly pouze ohraničení mezi jednotlivými poli a zahrady a v roce 1992 obnovený hřbitov, který ze zbytků zrekonstruovali potomci odsunutých německých obyvatel.

Webová kamera Knížecí Pláně nabízí pohled na planinu, kde kdysi obec Knížecí Pláně stávala.

On-line kamera Knížecí Pláně