Kamera Sázava klášter

Kamera Sázava klášter

Podívejte s prostřednictvím webové on-line kamery Sázava klášter na třetí nejstarší mužský klášter na našem území.  Sázavský klášter je unikát a rozhodně byste si ho alespoň prostřednictvím webkamery Sázava klášter ujít.

Webová kamera Sázava klášter

Webová kamera Sázava klášter snímá jeden z nejstarších benediktinských klášterů v Čechách. Město Sázava se nachází v okrese Benešov ve Středočeském kraji a je oblíbeným cílem turistů. Areál kláštery vznikl pravděpodobně v 11. století. Původně gotická stavba prošla barokní přestavbou a v současné době prochází několikaletou rozsáhlou rekonstrukcí. V 18. století byl klášter přebudován na zámek a sloužil pouze světským účelům.

V současnosti je Sázavský klášter, který můžete vidět na webové kameře Sázava klášter, ve správě NPÚ a klášterní kostel sv. Prokopa užívá místní římskokatolická farnost.

On-line webkamera Sázava klášter