Kamera Sokolov Lom jiří

Lom Jiří představuje jeden ze dvou zbývajících hnědouhelných dolů na Sokolovsku. Na webové kameře Lom Jiří Sokolov můžete spatřit pouze nepatrnou výseč tohoto obří důlního díla.

Webová kamera Sokolov lom Jiří

Lom Jiří se nachází severně od Sokolova v dobývacím prostoru Albertov, která nese název podle obce, která padla těžbě za oběť. Počátek povrchové těžby se datuje do roku 1981. Nicméně v okolí lomu Jiří se těžilo i dříve a uvádí se, že od roku 1949 do roku 2017 se vytěžilo 344,9 milionů tun hnědého uhlí. Současná roční výtěžnost lomu Jiří je zhruba 8 milionů tun. I přesto, že zásoby uhlí ještě zdaleka nejsou vyčerpány, není další rozšiřování prakticky možné, neboť těžební ložiska leží z větší části pod městem Sokolov.

I přesto, že webkamera Sokolov lom Jiří nenabízí moc pěkný pohled, je možné, že za pár let bud krajina po těžbě zrekultivovaná a v místě vznikne další rekreační zóna.

On-line webkamera Sokolov lom Jiří

ZOBRAZIT KAMERU

© WebKamera.cz