Kamera Šošůvka a Sloup

Kamera Šošůvka a Sloup

Webkamera Šošůvka, Sloup nabízí pohled na část krajiny severní část Moravského krasu v okolí obcí Šošůvka a Sloup. Kamera je umístěna v obci Šošůvka na místě zvaném Příhon. Webová kamera Šošůvka, Sloup je namířena směrem na vesnici Sloup.  V části záběru lze spatřit věže kostela Panny Marie Bolestné.

Webová kamera Šošůvka a Sloup

Obec Šošůvka se nachází nedaleko Blanska v jihomoravském kraji. Území obce zasahuje do oblasti Moravského krasu a nedaleko obce se nacházejí Sloupsko – šošůvské jeskyně, které patří k nejnavštěvovanějším koutům Moravského krasu.

Webová kamera Šošůvka snímá pohled na nedalekou obec Sloup v Moravském krasu. Vesnice jsou velmi blízko vedla sebe a tvoří téměř „souměstí“. Hranici mezi nimi tvoří Sloupský potok. V záběru webové kamery Šošůvka, Sloup lze spatři věže barokního kostel Panny Marie Pomocné ve Sloupu.

Kromě jeskyní je zajímavou památkou Sloupu též hřbitov šlechtické rodiny Salmů, která v blízkém okolí vlastnila několik továren na výrobu strojů pro textilní výrobu.

Webová kamera  Šošůvka směřuje na západ a snímá také část obce zvanou Příhon. Obraz on-line kamery Šošůvka se aktualizuje každých 10 vteřin.

On-line webkamera Šošůvka a Sloup

Prohlédněte si ostatní kamery z okresu Blansko.