Kamera Kašperské Hory, Amálino údolí

Kamera Kašperské Hory, Amálino údolí

Webová kamera Kašperské Hory, Amálino údolí přináší pohled od konce obce Kašperské Hory jihovýchodním směrem k přírodní rezervaci Amálino údolí.

Webová kamera Kašperské Hory, Amálino údolí

Kašperské Hory a okolí jsou oblíbeným turistickým místem. Návštěvníky sem láká především bohatá a zajímavá historie spojená s těžbou zlata, ale také překrásná a zachovalá příroda všude kolem. Jednou z lokalit s mimořádně bohatou flórou a faunou je kaňonovité údalí Zlatého potoka s poetickým názvem Amálino údolí.

Amálino údolí je od roku 1994 přírodní rezervací. Jsou zde zajímavé skalnaté biotopy s výskytem mnoha vzácných a chráněnných živočichů. V pozůstatcích po těžbě zlata, zejména v polozasypaných dolech našli zimoviště některé druhy netopýrů.

Webová kamera Kašperské Hory, Amálino údolí je nnamířená také směrem k zaniklé obci Zhůří, po které zbyla do současnosti pouze kaplička a pomník. Zhůří u Rejštejna zaniklo poté, co bylo z obce po druhé světové válce odsunuto německé obyvatelstvo.

On-line webkamera Kašperské Hory