Kamera Klatovy panorama

Kamera Klatovy panorama

Webová kamera Klatovy panorama nabízí pohled na město z Domažlického předměstí. Kamera Klatovy – pohled na město snímá okrajovou zástavbu na předměstí i hlavní klatovské památky – Černou věž a barokní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce.

Webová kamera Klatovy – pohled na město

Kamera Klatovy – panorama města nabízí celkový pohled na město. Trhová osada na místě dnešního okresního města Klatovy je písemně doložená již na počátku 13. století. Významný rozvoj město zažilo za dob Lucemburků. V 16. století začal intenzivní výstavba a vznikly nejvýznamnější památky – Černá věž, Bílá věž, renesanční radnice a měšťanské domy.

Webová on-line kamera Klatovy panorama zachycuje i věže kostela Neposvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce, který vznikl v 17. století přestavbou původního kostela. díky údajně zázračnému mariánskému obrazu se Klatovy staly významným poutním místem západních Čech.

On-line webkamera Klatovy – panorama