Kamera Uherský Brod Za humny

Kamera Uherský Brod Za humny

On-line webová kamera Uherský Brod Za Humny přináší pohled do okolí uherskobrodské nemocnice. Kamera Uherský Brod Za Humny nabízí panoramatický pohled na okolní zástavbu.

Webová kamera Uherský Brod Za Humny

On-line webová kamera Uherský Brod je umístěna na budově uherskobrodské němocnice, která se nachází na jihovýchodním okraji města v ulici Za Humny. Kamera Uherský Brod Za Humny se pomalu otáčí kolem své osy a nabízí pohled nejen na nejbližší, zejména panelovou zástavbu, ale i na historické centrum města a okolní zvlněnou krajinu.

Díky záběrům webkamery Uherský Brod Za Humny také můžete rychle a snadno získat přehled o počasí v Uherském Brodě.

On-line webkamera Uherský Brod Za Humny