Kamera Písek Příroda

Kamera Písek Příroda

Městu Písek se přezdívá město v moři lesů. Opravdu to tak při pohledu z výšky působí. Díky webovým kamerám z Píseckých hor se můžete podívat na záběry ptactva zdejších lesů i na zázemí lesnické společnosti.

Webové kamery Písek – příroda píseckých lesů

Webkamery Písek – lesy zajišťuje společnost Lesy města Písku, která hospodaří v Píseckých horách. Náplní práce této společnosti je péče o lesní porost, zvěř a okolní přírodu. Na záběrech několika webových kamer Písek – Písecké hory si můžete prohlédnout ptačí krmítko i život v ptačí budce.

Nahlédnout také můžete do lesa v blízkosti krmelce, kde při troše štěstí spatříte divoká prasata či srnčí rodinku. Další webkamery Písecké hory nabízejí například pohled na architektonicky zajímavou budovu Lesovny od architekta Martina Rajniše či výhled z písecké střelnice.

On-line webkamery Písek – přenos z lesa

Ptačí krmítko

Ptačí budka

Les

Střelnice

Lesovna