Kamera Pasohlávky Aqualand Moravia

Webová on-line kamera Aqualand Moravia Pasohlávky přináší aktuální pohled na venkovní areál aquaparku. Na záběru webkamery z Pasohlávek si můžete prohlédnout i unikátní tobogán High Five.

Webová kamera Pasohlávky Aqualand Moravia

Na záběru webové on-line kamery Pasohlávky můžete patřit část venkovního areálu komplexu Aqualand Moravia v Pasohlávkách u Mikulova na jižní Moravě. Celý komplex Aqualand Moravia se nachází v Mušově v těsné blízkosti Mušovské vodní nádrže na místě, kde archeologický průzkum prokázal zachovalé zbytky římských lázní. Právě v místě, kde dnes stojí Aqualand Moravia stávala ve 2. století totiž římská pevnost císaře Marka Aurelia, jejíž součástí byl právě římské lázně.

V současné podobě aquaparku se motiv řámských lázní také objevuje. Venkovní prostor s vyhřívaným bazénem se jmenuje Colosseum. Jeho součástí jsou dva relaxační bazény Romulus a Remus. Vodu aquapark čerpá z geotermálního vrtu s teplotou vody až 46°C.

Venkovní areál, který lze vidět na kameře Aqualand Moravia s togogány Abyss, Boomerango a High Five byl dokočen a slavnostně otevřen v roce 2020.

On-line webová kamera Aqualand Moravia  – venkovní areál

ZOBRAZIT KAMERU

© WebKamera.cz